JATAB mobiliserings stol

JATAB mobiliserings stol
Færre komplikasjoner, kortere rehabiliteringTidlig mobilisering forebygger komplikasjoner og gir kortere rehabiliteringJatab stolen sørger for skånsom, sikker og trygg forflytning og reduserer sykmeldinger og skader på personaletSe filmen om Jatab

JATAB dokumenter

JATAB dokumenter
Tidlig mobilisering forebygger komplikasjoner og gir kortere rehabiliteringJatab stolen sørger for skånsom, sikker og trygg forflytning og reduserer sykmeldinger og skader på personaletBRUKSANVISNINGER: